Vankilassa on lokoisat oltavat hoivakotiin verrattuna

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia tarjoamaan laadukkaita palveluja ja hyvää hoitoa. 

Pitkäaikaisessa hoidossa iäkkään ihmisen on voitava kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Toimitilojen on oltava kodikkaita.

Vanhuspalvelulain teksti on tarkoituksellisesti ympäripyöreää. Voisiko tekstiin sorvata yksityiskohtaisempia säännöksiä nyt kun lakia uudistetaan? 

Vanhuksille pitää antaa mahdollisuus ulkoilla vähintään tunti päivässä.

Olisiko vanhuslakiin mahdollista kirjata pykälät ulkoilusta, harrastuksista ja kirjastosta? Ajatelkaapa, jos laki määräisi, että hoivakodissa

  • on oltava kirjasto, johon vanhukset pääsevät riittävän usein
  • vanhuksia on ohjattava ja neuvottava harrastustoiminnassa
  • vanhuksille täytyy antaa tilaisuus osallistua vapaa-ajan toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen
  • vanhuksia on tuettava suhteiden ylläpitämisessä lähiomaisiin tai muihin läheisiin
  • vanhuksille pitää antaa mahdollisuus ulkoilla vähintään tunti päivässä
  • vanhuksille on varattava tilaisuus seurata televisio- ja radio-ohjelmia ja sanomalehtiä sekä hankkia aikakauslehtiä ja kirjallisuutta
  • vanhuksille täytyy järjestää mahdollisuus hankkia elintarvikkeita ja muuta henkilökohtaiseen käyttöön sopivaa tavaraa
  • vanhuksille on varattava tilaisuus henkilökohtaisia asioita koskeviin yksityisiin keskusteluihin seurakunnan, vanhustyötä tekevän järjestön tai muun vastaavan tahon edustajan kanssa.

Nyt siellä nauravat jo naurismaan aidatkin. Ei mihinkään lakiin voi listata tuollaisia oikeuksia! 

Väärin. Vankeuslakiin on kirjattu nuo kaikki.

Vankila ei taida olla mikään rangaistus moneen hoivakotiin verrattuna. Vankeuslakiin on kirjattu suorastaan lokoisat oltavat: kirjasto, harrastustoimintaa, vähintään tunnin ulkoilu päivässä ja suhteiden ylläpito omaisiin tai muihin läheisiin.

Vanhuspalvelulaki lupaa lämmintä kättä. Uskokoon ken tahtoo.