Miesten ääni ei kuulu vanhustyössä

SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA, kuten vanhustyössä, lähes kaikki työntekijät ovat naisia. Muodollisesti laki velvoittaa työnantajia edistämään sukupuolten tasa-arvoa, mutta pykäläviidakko ei lisää miestyövoimaa. Tasa-arvolaki on tehty parantamaan naisten asemaa. Koulun käytännötkään eivät lievitä sukupuolittuneisuutta. Tytöt hakeutuvat yhä hoitoalalle, ja pojat miehittävät tekniikan ja liikenteen koulutuspaikat.

Miesten ääni ei kuulu vanhustyössä, vaikka alalla on huutava ammattilaisten tarve. Kun työntekijät edustavat vain yhden sukupuolen näkökulmaa, myös toiminta jää toispuoliseksi.

Palkkakuoppa ei houkuttele miehiä, mutta pitäisikö naisvaltaisia työskentelytapojakin tuulettaa? Vanhustyön sisältöjen monipuolistaminen miesväen perspektiivistä koituisi kaikkien hyödyksi. Työntekijälle oma persoona on tärkeä työväline, ja moniarvoisuus parantaa asiakkaiden viihtyvyyttä.

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomissa 16.10.2019.