Ikäystävällinen palvelu

Viestinnän, tuotekehityksen ja vanhustyön ammattilaisena osallistun mielelläni yritysten, säätiöiden, järjestöjen ja viranomaisten kehityshankkeisiin sekä palvelujen tuotteistamiseen.

Kuinka ikäystävällinen palvelu voidaan toteuttaa käytännössä? Miksi ja miten palveluja kannattaa kehittää huomioimaan alati kasvava ikääntyvä väestö?

Palvelukonsepteja ja työtapoja on mahdollista muuttaa ikäystävällisiksi askel askeleelta. Muutos hyödyttää kaikkia osapuolia.

  • asiakaspalvelutilanteet, vuorovaikutus
  • ikäihmisten tuotteet ja palvelut
  • esteettömyys, saavutettavuus, turvallisuus
  • muistiystävällisyys
  • selkeä ja ymmärrettävä viestintä
  • ikäteknologia, tietotekniikka

Mikä osa-alue on teidän palvelunne tai liiketoimintanne keskiössä? Kannattaisiko siitä tehdä tavoitteellisesti ikä- ja muistiystävällinen.

Geron – Ari Liimatainen  
ari.liimatainen@geron.fi 

Lue lisää

Ikäystävällinen ilman liirumlaarumia (Geron-blogi)
Ikäystävällinen kunta luo mahdollisuudet hyvään elämään (THL)
Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Kohti muistiystävällistä Suomea (Muistiliitto)
Muisti- ja ikäystävällinen yritys (Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys)
Varaudu vanhuuteen (Vanhustyön keskusliitto)

Parempi vanhuus

Jokaisen ihmisen hyvinvointi ja toimintakyky vaativat erityistä tukea jossain elämänvaiheessa. Vireyttä ja voimavaroja voi ylläpitää kiinnostavilla harrastuksilla, sosiaalisilla verkostoilla ja ylipäänsä mielekkäällä tekemisellä. Onnellisinta olisi, jos elämä tarjoaisi pieniä ilopillereitä pitkin matkaa.

Geronomina haluan tarjota ikäihmisille mielekkään elämän mahdollisuuksia, osallisuutta ja toimijuutta. Viestinnän, tuotekehityksen ja vanhustyön ammattilaisena osallistun mielelläni yritysten, järjestöjen ja viranomaisten kehityshankkeisiin sekä palvelujen tuotteistamiseen – etänä tai paikalla.

  • luennot, koulutus, työpajat
  • ikäystävällisten palvelujen tuotekehitys
  • toimitustyö, sisällöntuotanto, kaupallinen yhteistyö

Ota yhteyttä!

Geron – Ari Liimatainen 
ari.liimatainen@geron.fi